VPY 1991 ESTEVE QUIMICA Lavado venteos - Tecnium

Rentat d’Emisions Gasoses

Per al tractament d’emisions gasoses, TECNIUM dissenya, fabrica i subministra una àmplia gama d’equips que utilitzen diferents tecnologies depenent de la naturalesa dels gasos a tractar.

Les tecnologies habitualment utilitzades són:

 • Rentat Químic
 • Biofiltració
 • Carbó Activat
 • Oxidació Tèrmica

La selecció de la tecnologia més apropiada depèn de les necessitats específiques de cada aplicació:

Rentat químic: s’utilitzen normalment per absorbir els gasos àcids o alcalins per mitjà de reactius adequats i s’apliquen dins de torres de rentat o scrubbers.

Biofiltració: s’aplica als cassos de gasos contaminats amb compostos orgànics i inorgànics i amb alts cabdals, usant biomèdia especial de naturalesa orgànica o inorgànica, el que fa innecessari l’útilització de reactius.

Carbó actiu: s’utilitza normalment per a l’adsorció de contaminants del tipus COV, fent passar el gas a través de llits de carbó activat.

Oxidació tèrmica: s’utilitza sovint per tractar els gasos amb altes concentracions de COV amb una solubilitat difícil o inexistent a l’aigua.

Els materials de construcció d’aquests equips són habitualment residents a la corrosió tals com:

 • PRFV (polièster reforçat amb fibra de vidre)
 • PP
 • HDPE
 • PVC
 • PVDF
 • ECTFE
 • Materials fretats
 • Acers inoxidables
 • Acers al carboni

TECNIUM disposa d’una àmplia llista de referències acumulades al llarg de la seva llarga història i ha resolt molts problemes relacionats amb el tractament de gasos en una àmplia varietat de secors, el que li permet aplicar la seva experiència en casos d’extrema complexitat.

Veure Documents

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

 • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]