Químic / Química Fina / Farmaceutica

La Química és un àmpli sector i és un dels pilars de les aplicacions de Tecnium.

La química inorgànica de base (fabricants d’àcids, de FeCl3 i d’altres elements), la electroquímica amb les plantes de clor-alcalí al capdavant, són el tipus de client el qual podem oferir els nostres serveis.

La necessitat de bombejar i emmagatzemar productes corrossius i la generació d’emissions gasoses inorgàniques fan de les solucions de TECNIUM ideals per aquest objectiu. A títol indicatiu, podem mencionar bombes amb PVDF, dipòsits freàtics en PVC o instal·lacions de producció de FeCl3 o eliminació de NOx amb recuperació de HN03.

VPY 1071 CUF QUIMICOS R - Tecnium

Applications

cleaning gaseous efluents - Tecnium

Tractament d’Emisions Gasoses

Aquest tipus d’indústries produeixen diversos tipus d’efluents gasosos degut als seus propis processos de fabricació. La captació i tractament d’aquests gasos, forma part de la nostre reconeguda experiència i know-how.

storage tanks farm - Tecnium

Parc d’Emmagatzematge de Líquids

TECNIUM cobreix les necessitats d’emmagatzement de líquids amb una àmpla gama de dipòsits de diverses capacitats i formes i construïts amb materials plàstics anticorrossius. S’inclouen també els projectes necessaris per complir amb les legislacions vigents d’emmagatzement de productes químics.

special equipment - Tecnium

Caldereria Especial

Caldereria de plàstic d’alta qualitat. Equips en PRFV o fretats en (PP, PVDF, C-PVC, PVC, E-CTFE) són habituals per aquest tipus d’aplicacions.

reagent transfer pump - Tecnium

Transferència de Reactius

La manipulació de reactius en aquest tipus d’indústries és una part crítica dels processos de fabricació. TECNIUM proporciona solucions específicament adaptades a aquest tipus d’aplicacions.

Tecnologies de Rentat de Gasos

tecnium bio - Tecnium

Biofiltració: TECNIUM-BIO

El us de tecnologies ambientalment netes ha estat el motor de les línies de recerca de les últimes dècades. Això ha permès posar a punt sistemes de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant l’ús de biofiltres orgànics i inorgànics

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

VPY 534 EFACEC SIMLIS P.M. P1240049 R - Tecnium

Absorció Alta Gamma: TECNIUM-K

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants d’alta gamma. S’inclou absorcions mitjançant alúmines activades impregnades combinades amb diversos tipus de carbó actiu i zeolites.

VPY 3038 DRACE DUBLIN R - Tecnium

Absorció Carbó Actiu: TECNIUM-CARB

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants porosos. S’inclou absorcións mitjançant carbons actius, impregnats o sense impregnar, catalítics, regenerables amb aigua i activats tèrmicament.

Thermal Oxidation TECNIUM RTO R - Tecnium

Oxidació Tèrmica: TECNIUM-RTO

Oxidació tèrmica: TECNIUM-RTO El procés en si consisteix en l’oxidació per incineració d’emissions contaminants en forns en funcionament […]

Bombes de Plàstic

vertical sump pump - Tecnium

Bombes Verticals Submergides

Àmplia gamma de bombes submergides en materials plàstics, eix en voladís que permet el funcionament en sec, especialment indicades per líquids carregats.

Cabals fins a 500 m3/h i altures fins a 100 mcl.

vertical external pump - Tecnium

Bombes Verticals Exteriors

Gamma de bombes verticals exteriors, sense tancament mecànic que permeten el funcionament en sec, especialment indicades per vehicular líquids carregats.

Cabals fins a 1.200 m3/h i altures fins a 150 mcl

process pump - Tecnium

Bombes de Procés

Bombes normalitzades segons EN 22858 / ISO-5199. Són bombes de procés, robustes i de funcionament en continu. Àmplia gamma de materials plàstics i tancaments mecànics, adaptats químicament i mecànica al fluït a vehicular. Cabala fins 1.500 m3/h i altura fins 120 mcl.

motobomba h.BHC ret R - Tecnium

Motobombes

Bombes d’acoplament directe. Prestacions hidràuliques i dimensions segons EN 22858. Solució econòmica a la vegada que fiable per la seva robusta construcció, pròpia d’una bomba de procés normalitzada.

Cabals fins a 250 m3/h i altures fins a 100 mcl.

magnetic pump - Tecnium

Bombes Magnètiques

Gamma de bombes d’acoplament magnètic, dissenyades per possibilitar el funcionament en sec.

Cabals fins a 50 m3/h i altures fins a 45 mcl

Dipòsits de Plàstic / PRFV

plastic frp tanks - Tecnium

Dipòsits de Plàstic / PRFV

Dipòsits, cisternes, reactors, xemeneies amb materials plàstics (termoplàstics, PRFV i/o fretats).

Capacitats fins a 200.000 l.

Equips a pressió (PED).

VPY 75 GUADALHORCE R - Tecnium

Valvuleria, Tramex, Escales i Baranes

Gamma de valvuleria plàstica: de regulació automàtica, seguretat, aireació.

Reixes, escales i baranes fabricades amb polièster/fibra de vidre.

Nivells anticorrossius, amb visualització, control elèctric continu o alarma.

CARA B 2 R - Tecnium

Instal·lació segons APQ-6

Estudis i projectes de legalització d’instal·lacions d’emmagatzement de productes químics per cumplir amb la normativa vigent APQ-6

Ventiladors de Plàstic

VPY 1103 AGUAS MANRESA R - Tecnium

Unions Mitjançant Corrioles i Politges

Gamma de ventiladors amb materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 120.000 m3/h i pressions fins a 7.000 Pa.

- Tecnium

Unió Directe

Gamma de ventiladors en materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 40.000 m3/h i pressions fins a 4.500 Pa.

Altres sectors disponibles