Fertilitzants

El sector dels fertilitzants és un sector de preferencia per Tecnium. Tenim una gran experiència en la captació d’emisions gasoses i pols en plantes de fabricació de SSP (súperfosfat), TSP (triplesúperfosfat), DAP (Fosfat Diamònic), MAP (Fosfat Monoamoníac), fabricació de NPK i plantes d’urea.

La nostra proposta inclou tecnologies de tractament de gasos mitjançant venturis, ciclons, multiventuris i torres de rentat adaptades a les difícils condicions de l’aplicació

1071

Aplicacions

gas treatment superphosphatos - Tecnium

Rentat de Gasos en Súperfosfats

Aplicació pel rentat d’aire contaminat amb varis gasos, en els que a més hi ha un contingut important en partícules o pols. 

Els equips usats en aquest cas són venturis-ciclons en sèrie, utilitzats per eliminar HF, SiF4 y F2

Fertiberia MAP production 1 - Tecnium

Rentat de Gassos en Producció de Fertilitzants Amoniacals

Rentat d’aire contaminat amb un o varis gasos amb un contingut important de partícules o pols. Els equips usats són una combinació d’un sistema de venturi-cicló, seguit d’una o dues etapes de torres de rentat químic, per eliminar pols, NH3 i HF en la producció de DAP, MAP i urea

Dust Elimination - Tecnium

Renta de Gasos en la Producció de Fertilitzants Complexes

Aplicació pel rentat d’aire contaminat amb un o varis gasos, en el que a més hi ha un contingut important en partícules o pols. 

Els equips usats en aquest cas són multiventuris per eliminar pols i NH3 a altes temperatures, generades durant la fabricació de fertilitzants tipus NPK.

Tecnologies de Rentat de Gasos

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

Bombes de plàstic

vertical sump pump - Tecnium

Bombes Verticals Submergides

Àmplia gamma de bombes submergides en materials plàstics, eix en voladís que permet el funcionament en sec, especialment indicades per líquids carregats.

Cabals fins a 500 m3/h i altures fins a 100 mcl

vertical external pump - Tecnium

Bombes Verticals Exteriors

Gamma de bombes verticals exteriors, sense tancament mecànic que permeten el funcionament en sec, especialment indicades per vehicular líquids carregats.

Cabals fins a 1.200 m3/h i altures fins a 150 mcl

process pump - Tecnium

Bombes de Procés

Bombes normalitzades segons EN 22858 / ISO-5199. Són bombes de procés, robustes i de funcionament en continu. Àmplia gamma de materials plàstics i tancaments mecànics, adaptats químicament i mecànica al fluït a vehicular. Cabala fins 1.500 m3/h i altura fins 120 mcl.

motobomba h.BHC ret R - Tecnium

Motobombes

Bombes d’acoplament directe. Prestacions hidràuliques i dimensions segons EN 22858. Solució econòmica a la vegada que fiable per la seva robusta construcció, pròpia d’una bomba de procés normalitzada.

Cabals fins a 250 m3/h i altures fins a 100 mcl.

Ventiladors de plàstic

VPY 1103 AGUAS MANRESA R - Tecnium

Unions Mitjançant Corrioles i Politges

Gamma de ventiladors amb materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 120.000 m3/h i pressions fins a 7.000 Pa.

- Tecnium

Unió Directe

Gamma de ventiladors en materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 40.000 m3/h i pressions fins a 4.500 Pa.

Altres sectors disponibles